Slottsparken

I Gräfsnäsparken kan man njuta av historiska och vackra miljöer. På 1550- talet uppfördes ett slott på platsen. Slottet har brandhärjats vid tre tillfällen, senast 1834. Därefter har resterna av slottet förfallit och utgör dagens ruin. Gräfsnäsparken är en av Alingsås Kommuns mest besökta utflyktsmål. Hösten 2010 bildades kulturreservatet Gräfsnäs slottspark.

Du kan välja att ta dig till parken med tåg på Anten-Gräfsnäs museijärnväg eller med bil. Under sommarhalvåret är det full aktivitet i parken och flera olika arrangemang äger rum med olika lokala föreningar som arrangörer.

I parken finns klippta gräsytor som lämpar sig väl för aktivitet, solning och picknick, samt ett område med mer naturkaraktär. I en del av parken har Bjärke hembygdsförening samlat byggnader från 1700-talet som de visar upp. På våren kommer många till Gräfsnäs för att se havet av vitsippor som täcker stora delar av parken. I parken finns även ett flertal gamla träd med stort naturvärde.

I anslutning till den centralt placerade restaurangen ligger parkens badplats och lekplats.

Historia
Redan vid förra sekelskiftet var Gräfsnäsparken ett mycket omtyckt utflyktsmål, mycket tack vare järnvägen som drogs fram här. Slottsparken var ett populärt utflyktsmål för promenader. Flera av de diken, vallgravar och alléer som finns i Gräfsnäs är rester från gamla försvars- park- och trädgårdsanläggningar.