Gräfsnäs slottsruin

Ruinen med anor från 1500-talet.

Öppethållande: Slottsruinen är öppen hela sommaren dagtid.