Gräfsnäs slottsruin

Ruinen med anor från 1500-talet.

Öppethållande 2018. Öppnar 3 juni. Dagligen 11-17.
Utställningar 2018 är på plats till nationaldagen den 6 juni.