Upplevelseområde Kvarnabo-Gräfsnäs

Projektet syftar till att gemensamt stärka och utveckla området Kvarnabo – Gräfsnäs med temat kommunikation i vid mening. Området kring Kvarnabo-Gräfsnäs är historiskt mycket intressant med viktiga kommunikationsstråk som skär genom landskapet. Sjövägen var tidigare mycket viktig för kommunikationer och band ihop området och under medeltiden utvecklades landsvägarna och det viktiga handelsvägen Lödöse-Skara skär rakt igenom området. År 1900 etablerades Västgötabanan längs med Antens västra strand vilket innebar en smärre revolution i resandemönstret då landsbygden bands ihop med staden Göteborg. I efterkrigstiden byggdes vägnätet snabbt ut och riksväg 190 följer huvudsakligen sin ursprungliga sträckning och kallas för ”Retrovägen”. Ta tillvara och stärka gemensamma resurser genom marknadsföring och samordning. Komplettera med nödvändiga faciliteter för att besöka besökares krav på exempelvis övernattning, information och upplevelser. Genom metodutveckling ta fram ett överförbart koncept inom övernattning, information, raststugor, röjningsarbete etc. Utveckla befintliga verksamheter utan att göra avkall på respektive aktörers värden genom samordning och marknadsföring. Ta fram och genomföra marknadsföringsaktiviteter såsom broschyrer, skyltning, Facebook, hemsidor, deltagande på mässor etc. Utveckla befintlig vandringsled Lödöse-Skara.