Konstanten 2-3 september

KonstAnten startade som ett projekt 2007 med stöd av LEADER+, för att skapa ett nätverk för konstnärer och konsthantverkare i området runt sjön Anten. Målet är att skapa utställningslokaler och rum för visning av konst och konsthantverk i området och skapa bättre förutsättningar för konstens spridning, samt verka för en ökad turistnäring.
KonstAnten är en del i konstföreningen TornArt.

Mer information finns här!