Veteranbilsträffar

VÄLKOMNA TILL VETERANKVÄLLAR I GRÄFSNÄS!

Vi kommer även i år att ordna 5 st. veterankvällar i Gräfsnäs Slottspark
Fordon äldre än 1987 är välkomna att visa upp sig i parken.

1:a veterankvällen är 29 juni kl. 18.00-21.00
2:a veterankvällen är 13 juli kl. 18.00-21.00
3:a veterankvällen är 27 juli kl. 18.00-21.00
4:e veterankvällen är 10 aug. kl. 18.00-21.00
5:e veterankvällen är 24 aug. kl. 18.00-21.00

Samordnande förening är Alingsås Motorveteraner.