Gräfsnäs Slottspel 15-16 juli


Helgen då hela Gräfsnäs slottspark förs bakåt i tiden till en
spännande epok i slottet historia. Möt soldater, högreståndspersoner
och allmogen i slottet, lägret eller på slagfältet.
Upplev känslan av en svunnen tid!

Gräfsnäs slott 1817
I år möter vi Gräfsnäs sommaren 1817. Slottet har
just renoverats och är vid denna tiden Västergötlands
vackraste och ståtligaste slott. Empiren blommar ut
och parken fylls med besökare och släkt från hela
Europa. Napoleonkrigen är över och en ljus framtid
väntar. Några mörka moln skymtar dock på himlen
– ryktet går att norska officerare planerar en kupp mot
unionen Förenade Konungarikena Sverige och Norge
och att “Röda män” dykt upp på strategiska platser.

Årets slag om Gräfsnäs
Norska officerare ogillar personalunionen
med Sverige och utan
förvarning dyker “röda män” utan
nationalitetsbeteckning upp på strategiska
platser för att bevaka norska
intressen. Förvirringen är total och
innan någon hinner reagera är slottet
intaget av norska soldater utan att ett
enda skott avlossats. Svenska armén
mobiliserar för att slå tillbaka den
norska invasionen och stabilisera
unionen. Men är man för sent ute?