Bokning lokaler & parken

Slottsruinen & parken
Här finns unika möjligheter till vigsel, fest eller arrangemang i de gamla medeltida källarvalven. För kontakt med bokningen av ruinen eller parken ring 0709-650980 eller bokning@grafsnasparken.se

Bygdegården
I parken finns en bygdegård med plats för ca 100 personer. Det är en trevlig och ljus samlingslokal med duschar och omklädningsrum i källaren som fungerar perfekt för lägerskolor eller fotbollsträning. För kontakt med bokning av bygdegården ring 070-1720643 eller kika in på föreningens hemsida http://www.bygdegardarna.se/grafsnas/

Slottscaféet
Utöver en lunch eller fika går det även bra att boka restauranglokalerna för grupper eller konferenser. Kontakta bokningen av kaféet ring 0322-66 77 55 eller gå in på hemsidan http://lindelov.eu/grafsnas-slottscafe

Övriga lokaler
Trädgårdsmästarbostaden
I parken finns gamla trädgårdsmästarbostaden som används som föreningshus. Passar perfekt till mindre grupper eller utbildning för upp till ca 15 personer. Kontakt ring 0709-650980 eller bokning@grafsnasparken.se